ఏ లాభాన్ని ఆశించకుండా కృషి చేయడమే NGO

NGO పూర్తి రూపం NGO యొక్క పూర్తి రూపం ప్రభుత్వేతర సంస్థ. NGO అనేది ఏదైనా లాభాపేక్షలేని, స్వచ్ఛంద పౌరుల సమూహం, ఒక మనిషి నిజమైన NGO కావడానికి ఎన్నో కష్టాలు , చేదు అనుభవాలు ఎదుర్కునేక తన జీవితపు అనుభావాలు తో కొంత మంది జీవితాలను అయిన సరిచేయాలని NGO రూపం దాల్చి సమాజానికి సేవ చేయాలి అనుకుంటారు. NGO అనేది ఇది సమాజం, పిల్లలు, పేదలు, పర్యావరణం మొదలైన వాటికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి […]

Continue Reading