స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం

స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం 15 11 – 21 విజయనగరం. స్థానిక మహారాజా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి. రక్తనిధి బ్యాంకు నందు రక్తం కొరత గా ఉన్నందున, గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం మరియు మాతృభూమి సేవా సంఘం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ రక్త నిది నిల్వలు తక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యలు సత్య శ్రీనివాసరావు గారి పిలుపు మేరకు ఈ శిబిరం నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ శిబిరంలో సుమారు 25 మందికి పైగా ఆర్ఎంపీలు మాతృభూమి […]

Continue Reading