లారీని డీ కోని ఇద్దరు దంపతులు, చిన్నారీ కి తీఁవ గాయాలు

News
  • విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం సవరవల్లి పంచాయితీ అవ్వపేట వద్ద జాతీయ రహదారి పై లారీని డీ కోని ద్విచఁక వాహనం పై వెళ్తున్న ఇద్దరు దంపతులు, చిన్నారీ కి తీఁవ గాయాలు భర్త పడాల ఁశీనివాసరావు (30)అక్కడే ఁమతి , భార్య స్వాతి (29) , 11 నేల లు చిన్నారి తన్వీర్ పరిస్దితి విషమంగా ఉన్నాయి, క్షేతగాఁతులను భోగాపురం ఎస్ఐ శ్యామల తన వాహనంలో స్దానిక సుందరపేట సిహెచ్ సి కి తరలించారు. సంఘటన స్థలం వద్ద చిన్నారి రోదన చూసి అందరి మనుసు రలచి వేసింది పూర్తి వివరాలు రావాల్సి ఉంది. ఁశీకాకుళం నుండి విశాఖ వైపు వెళ్తున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *