గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో బిచ్చగాళ్లకు, పేదలకు, ఉచితంగా భోజనం సరఫరా…

News

కరోణ లాక్ డౌన్ సందర్భంగా ఆర్.ఎం.పి. సామాజిక గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో తగరపువలస, భీమిలి, ఆనందపురం .పరిసర ప్రాంతాల్లో రోడ్డు పక్కన నివసించే బిచ్చగాళ్లకు, పేదలకు, ఉచితంగా భోజనం సరఫరా చేశారు. గ్రామీణ వైద్యుల అధ్యక్షుడు జంగం జోషి. స్థానిక వైద్యులు అప్పల కార్ రెడ్డి, కె .ఎం. రావు, శివ ప్రసాద్, సుధాకర్ రెడ్డి , సంతోషి, తిరునాద్ రఘు తదితరులు పాకెట్లు పంచిపెట్టారు. 🙏🙏
ఈ కార్యక్రమానికి తన వంతు బాధ్యత గా నిర్వహించిన
అప్పల కారు రెడ్డి కి ధన్యవాదములు…..🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *