ఆర్ఎంపి వైద్యులు పోట్టి లింగరాజు కు వీడ్కోలు”…

News

30-07-2020. విశాఖ న్యూస్.
*”ఆర్ఎంపి వైద్యులు పోట్టి లింగరాజు కు వీడ్కోలు”…*
సామాజిక గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం విశాఖ సిటీ ఇన్చార్జి అయిన శ్రీ పొట్టి లింగరాజు తన కుటుంబ సమేతంగా తన స్వగ్రామమైన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం గ్రామానికి తిరిగి వెళుతున్న సందర్భంగా సంఘం నాయకులు జంగం జోషి, సిటీ నాయకులు బలసుసెంకరం,గణేష్, శ్రీనివాస్, జయరావు, కళ. ఐటిఐ జంక్షన్ నుండి వీడ్కోలు పలికారు.
ఒక RMPవైద్యుడిగా పట్టణంలో మూడు దశాబ్దాలుగా ప్రాథమిక వైద్యాన్ని ప్రజలకు అందించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారని ఈ సందర్భంగా నాయకులు తెలిపారు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *