విలేజ్ క్లీనిక్ లో అవకాశం ఇవ్వండి అని కోరిన గ్రామీణ వైద్యులు *

News

*విలేజ్ క్లీనిక్ లో అవకాశం ఇవ్వండి అని కోరిన గ్రామీణ వైద్యులు **…
తేదీ-17-01-2021,ఆమదాలవలస, శ్రీకాకుళం.
సామాజిక గ్రామీణ వైద్యులు సంఘం నాయకులు ఉత్తరాంధ్ర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు జంగం జోషి ,ఐ. గోపాలరావు ఆదేశాల మేరకు. జిల్లా ఇంచార్జ్ చౌదరి శ్రీనివాసరావు, జి.సిగడాం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు చల్ల ఉమామహేశ్వరరావు, పొందూరు ఇంఛార్జి. వెంకటరావు,వంగరా మండల నాయకులు ముత్యాలరావు. గౌరవనీయులు శాసనసభ స్పీకర్ శ్రీ తమ్మినేని సీతారాం గారికి. గ్రామీణ వైద్యులు దశాబ్దాల కాలంగా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని, వారికున్న సమస్యలను తెలియజేస్తూ…. నేడు ప్రభుత్వము ప్రారంభిస్తున్న విలేజ్ క్లినిక్లలో ఆర్ఎంపీ వైద్యులకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ.. గౌరవ శాసనసభ స్పీకర్ సీతారాం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వారి స్వగృహం నందు కలిశారు. ఆయన ఈవిషయంలో సానుకూలంగా స్పందించారనీ నాయకులు చెల్ల ఉమా శంకర్ తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా జిల్లా సామాజిక గ్రామీణ వైద్యుల క్యాలెండర్ను సీతారాం ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక గ్రామీణ వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *