ఆర్ఎంపి ప్రతినిధులకు ఉత్తమ సేవ గుర్తింపు

News

*ఆర్ఎంపి ప్రతినిధులకు ఉత్తమ సేవ గుర్తింపు

72వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా.ఆర్ఎంపీ వైద్యులు అయినా,సామాజిక గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు గద్దె చిరంజీవి కి మరియు జోనల్ కార్యదర్శి గోపాలరావులు వీరు చేసిన సామాజిక సేవలను గుర్తించి జిల్లా కలెక్టర్ Dr.హరి జవహర్ లాల్ గారి చేతుల మీదుగా *హరిత మిత్ర ప్రశంసా పత్రం* అందజేశారు. ప్రాథమిక వైద్యులమైన మాకు సామాజిక సేవలు అలవాటు చేసి ఒక మంచి గుర్తింపు ఇచ్చిన జంగం జోషి గారికి I.గోపాలరావు, చిరంజీవులు ధన్యవాదములు తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *