అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం,ఆర్ ఎం పి మండల అధ్యక్షుడు కె.ఎన్. రావు.

News

కావ్య న్యూస్ విశాఖపట్నం.
అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం,ఆర్ ఎం పి మండల అధ్యక్షుడు కె.ఎన్. రావు.
ఆనందపురం మండలంలో సుమారు 50 మంది ఆర్ఎంపీ వైద్యులు ఉన్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలను గౌరవిస్తూ… ఆర్.ఎం.పి రాష్ట్ర/ జోనల్ యునియన్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి స్వాగతిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం లాక్ డౌన్లో ఉన్న మేము మా జీవన వృత్తి దృశ్య, ప్రభుత్వము కొన్ని కార్యక్రమాలు మాకు అప్పగించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. అర్హత కలిగిన ఉన్న మా లో కొంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నామని మండల ఆర్.ఎం.పి సీనియర్ వైద్యులు, పోతిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి, పచ్చిపులుసు కనకారావు, కోరాడ వరలక్ష్మి, పడాల కోటేశ్వరరావులు కోరారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *