ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చిన ఆర్ఎంపి నాయకులు

News

చోడవరం

కావ్య న్యూస్:
*ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చిన ఆర్ఎంపి నాయకులు*
ఇటీవల చోడవరం రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ఆర్ఎంపి వైద్యుడు వెంకట్రావు కుటుంబాన్ని జిల్లా,జోనల్, ఆర్.ఎం.పి వైద్య నాయకులు జంగం జోషి, ఐ.గోపాలరావు. స్థానిక నాయకులు నిమశకవి రాజు,ఏ.వి.శ్రీకాంత్,జగదీషలు పరామర్శించారు. మరణించిన వెంకట్రావుకు భార్య, కుమారుడు,కుమార్తె. ఇంటి పెద్దను కోల్పోయి వారు దుఃఖంలో ఉన్నారని వారి కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా సహకారం అందిస్తామని సామాజిక గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం నాయకులు తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *