రొమ్ము క్యాన్సర్ పై ప్రజా అవగాహన. సామాజిక గ్రామీణ వైద్యులు

News

రొమ్ము క్యాన్సర్ పై ప్రజా అవగాహన. సామాజిక గ్రామీణ వైద్యులు
స్థానిక ఆర్.ఎం.పి గ్రామీణ వైద్యుల కార్యాలయము నందు. సామాజిక గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం మరియు వసుధ ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో , బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్.ఎం.పి. జోనల్ అధ్యక్షులు జంగం జోషి, జిల్లా కార్యదర్శి పి. కనకారావు స్థానిక అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, కే ఎన్. రావు, సుధాకర్ రెడ్డి, రఘు అవగాహనల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 40 సంవత్సరాలు దాటిన స్త్రీలలో గడ్డలు గాని,స్థానములు గట్టిగా గాని లేదా పాలు నీరు లాంటిది స్రవించిన వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న వైద్యులను సంప్రదించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ఆర్ఎంపి,ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు రాజా సిద్ధార్థ పిలుపుమేరకు, ఉత్తరాంధ్ర పలు ప్రాంతాలలో రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా, ఈ నెలలో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించినట్లు జోషి ప్రకటనలో తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *