స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం

News

స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం
15 11 – 21 విజయనగరం. స్థానిక మహారాజా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి.
రక్తనిధి బ్యాంకు నందు రక్తం కొరత గా ఉన్నందున, గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం మరియు మాతృభూమి సేవా సంఘం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ రక్త నిది నిల్వలు తక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యలు సత్య శ్రీనివాసరావు గారి పిలుపు మేరకు ఈ శిబిరం నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ శిబిరంలో సుమారు 25 మందికి పైగా ఆర్ఎంపీలు మాతృభూమి సేవా సంఘం సభ్యులు రక్తదానం చేశారని, మాతృభూమి సేవా సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గెద్దా చిరంజీవి, ఐ.గోపాల్ రావు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి కనకాచారి, ఆదినారాయణ ,దివాకర్ మరియు విజయనగరం విజయనగర్ యూత్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు ఇల్థామస్, శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *