విద్యార్ధులకు వృత్తి నైపుణ్యంలో శిక్షణ..

News

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వృత్తి విద్యా కోర్స్ ఓ ఎ ఎస్ గ్రూప్ విద్యార్ధులకు వృత్తి నైపుణ్యంలో ఇచ్చారు.. స్థానిక గ్రంథాలయంలో వారికి 30 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇచ్చారు.. ఈ శిక్షణ వల్ల వృత్తి నైపుణ్యం పెరుగుతుందని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ కె. యోహాన్ ,అధ్యాపకులు జి.నరసింహారావు, బి.భాస్కరరావులు పేర్కొన్నారు.. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో లాబ్ అసిస్టెంట్ ఎం రాము,లక్ష్మణరావు లు సహకరించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *